A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH 14 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2020 – 2021

PHÒNG GD & ĐT HÀ TIÊN

TRƯỜNG TH&THCS CỪ ĐỨT

Số:  14 / KH- TH&THCSCĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đông Hồ, ngày 05 tháng 7  năm 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

Năm học 2020 – 2021

 

         Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH- PGDĐT ngày 11/05/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 - 2021;

          Trường TH&THCS Cừ Đứt xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn khu phố 5, Phường Đông Hồ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, trường TH&THCS Cừ Đứt thống nhất với Hội đồng nhân dân, UBND phường Đông Hồ về kế hoạch tuyển sinh của ngành, của trường nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục THCS ở địa phương.

2. Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học tại trường TH&THCS Cừ Đứt vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ)

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

Lớp 6: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2009

* Những trường hợp đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 (11 – 13 tuổi) được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh

Chỉ tiêu (dự kiến): 22 học sinh (01 lớp 6).

Tuyến tuyển sinh: Có hộ khẩu tại thường trú/sổ tạm trú (hợp lệ) tại địa bàn khu phố 5, phường Đông Hồ.

3. Thời gian tuyển sinh :

3.2. Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 20/7/2020 đến 25/7/2020 (6 ngày) thông báo nhận hồ sơ dự tuyển. (Đơn xin dự tuyển trường TH&THCS Cừ Đứt sẽ phối hợp với Giáo viên lớp 5 TH trên địa bàn phát cho học sinh khi các trường TH trả hồ sơ cho HS lớp 5).

Từ ngày 26/7/2020 nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6.

Ngày 05/8/2020 trường TH&THCS Cừ Đứt duyệt hồ sơ và lập danh sách xét trúng tuyển gửi về Phòng GD & ĐT Hà Tiên.

3.2.2. Quy định về hồ sơ học sinh

+ Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS ( theo mẫu);

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được ngành phê duyệt.

Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, các trường tiểu học trên địa bàn, trang web của trường  và trên phương tiện thông tin của UBND Phường Đông Hồ, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh 15 ngày.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là  các phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học (nếu có). Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học:

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Trinh Hữu Thành

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Phùng Văn Nguyên

Phó hiệu trưởng

Hoàn thiện các biểu mẫu, làm báo cáo  

3

Mai Thị Thiêm

Giáo viên, thư kí

Nhập hồ sơ, làm biên bản

4

Lưu Vĩnh Sự

Giáo viên

Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ  

5

Nguyễn Văn Nhị

Giáo viên

Kiểm tra hồ sơ  

2/ Chế độ báo cáo gửi Phòng GD-ĐT:

- Ngày 7/8/2020:  Báo cáo tuyển sinh lần 1.

Nơi nhận

- Lãnh đạo PGDĐT ( B/cáo);

- UBND phường Đông Hồ;

   - HĐ trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

đã ký

 

Trịnh Hữu Thành


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Văn Tươi
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 102
Năm 2021 : 3.037