Tặng quà cho HS nghèo của Lớp TCCT trường chính trị tỉnh Kiên Giang